Son Kelimeler

Bedri Rahmi Eyüboğlu Kimdir, Bedri Rahmi Eyüboğlu Hayatı

Sponsorlu Bağlantılar

Bedri Rahmi Eyüboğlu Biyografisi «TIKLA»

ressam, şair, yazar 1911 yılında Giresun’da doğdu. Trabzon’da lisede okurken, öğretmeni Zeki Kocamemi’nin katkısıyla resim ve şiire yöneldi. 1929’da İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi’ne (şimdiki adıyla Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi) girdi ve Nazmi Ziya ve İbrahim Çallı’nın yanında çalıştı. 1931 yılında Paris’e gitti. 1932 yılında Paris’te Andre Lhote’un Atölyesi’nde çalıştı. 1933 yılında Akademi’ye geri döndü ve 1936’da mezun oldu. Akademi’de Leopold Levy’nin yanında resim öğretmeni olarak çalışmaya başladı. Bu göreve 1975 yılına kadar devam etti. D Grubunun sergilerine katıldı. 1935 yılında Bükreş ve 1936 Moskova’da sergilere katıldı. 1950’lerde International Brussels Exhibition için 227m’lik bir panel hazırladı ve biricilik ödülünü aldı. Ayrıca 50m’lik bir paneli NATO’nun Brüksel merkezi için hazırladı. São Paulo Bienali, Tokyo Print Bienallerine katıldı. 1960 yılında Rockefeller ve Ford Foundation Grant ile konuk profesör olarak University of Berkeley, California’da bulundu. 1975 yılında İstanbul’da vefat etti. Bedri Rahmi Eyüboğlu Resminin Özellikleri Eyüboğlu’nun eserleri önemli koleksiyonlarda ve Museum of Modern Art, New York gibi önemli müzelerde bulunmaktadır. Eyüboğlu Değişik araç-gereç ve farklı tekniklerle oluşturduğu işlerinde, Batı sanatının zengin deneyim ve birikimleriyle, yöresel ve geleneksel halk sanatının ürünleri arasında, kendi sanat anlayışına özgü köprüler kurdu. Çağımızın sanat anlayışı içinde daha çok renge önem veren bir ressamımızdır. Az malzemeyle çok şey anlatma sanatı olarak tanımladığı halk sanatı, Bedri Rahmi’nin coşku dolu bir üretimle biçimlenen resimlerinde, tükenmez bir kaynak oluşturur. Çağdaş resim sanatımızda, bu kaynağı ilk keşfeden ve öğrencilerine özgün sanat üretmenin yollarını öncelikle bu kaynakta ve yaşamın içinde aramak gerektiğini esinlendiren o olmuştur. Aynı zamanda bir sanat yazarı olarak da, dönemine büyük katkıda bulunmuştur. ENGLISH BIOGRAPHY Bedri Rahmi Eyüpoğlu was born in Giresun in 1911. During his high school education in Trabzon, he began writing poetry and experimenting with painting, with encouragement from his teacher Zeki Kocamemi. Eyüboğlu entered the İstanbul Academy of Fine Arts in 1929 and studied under Nazmi Ziya Güran and İbrahim Çallı. In 1931, he temporarily left the Academy to reside in France and worked in studios in Dijon and Lyon for a year, later enrolling at the André Lhote Studio in Paris in 1932. After living in London for a year, he returned to İstanbul in 1933 and finally completed his studies at the Academy, graduating in 1936. Eyüboğlu then took up a teaching role at the institution as the assistant of Leopold Levy and later as a painting tutor, which he continued until his death in 1975. Eyüboğlu also participated in a number of the “d” Group exhibitions in 1934 and had his first solo exhibition in Bucharest in 1935. In 1936, Eyüboğlu took part in the Contemporary Turkish Art Exhibition in Moscow. Experimenting with mosaics, serigraphy, lithography and engraving, in the 1950s he prepared a 227 metre panel for the International Brussels Exhibition (1958), winning the first prize. He also made a 50 metre panel for the NATO headquarters in Paris in 1960 which was moved to the NATO headquarters in Brussels shortly afterwards. Eyüboğlu participated in the São Paulo Biennial, Tokyo Print Biennial and his work was also published in the New York Times in the 1950s. Eyüboğlu was invited to the United States on a Rockefeller and Ford Foundation Grant in 1960, and he acted as a visiting professor at the University of Berkeley, California. His works were included in various exhibitions in Turkey. Eyüboğlu’s works can be found in numerous international art collections and museums including the Museum of Modern Art, New York. He passed away in İstanbul in 1975 HAKKINDA YAZILANLAR BEDRİ RAHMİ 1913 yılında Görelede doğdu. Ailesinin beş çocuğundan ikincisidir.Trabzon Lisesinde okurken, 1927de bu okula resim öğretmeni atanan Zeki Kocameminin öğrencisi oldu. Onun derslerinin etkisi ve okul müdürünün özendirmesiyle 1929da İstanbul Güzel Sanatlar Akademisine (şimdi Mimar Sinan Üniversitesi) girdi. Burada Nazmi Ziya ve İbrahim Çallının öğrencisi oldu. 1930da eğitimini bitirmeden, ağabeyisi Sabahattin Eyüboğlunun yanına Parise gitti. Orada André Lhoteun yanında resim çalıştı. Daha sonra evleneceği Rumen asıllı eşi Eren Eyüboğlu ile de burada tanıştı.Yurda döndükten sonra 1934te D Grubunun dördüncü sergisine otuz resmi ile katıldı. İlk kişisel sergisini de aynı yıl Bükreşte açtı. 1934te katıldığı Akademinin diploma yarışmasında üçüncü oldu. Bu derece ile mezun olmak istemediği için bir yandan diploma yarışmasına yeniden hazırlanırken, bir yandan da Çerkeş demiryolu yapımında tercümanlık yaptı, Tekel Genel Müdürlüğünde çalıştı 1936daki diploma yarışmasında Hamam adlı kompozisyonuyla birinci oldu. Aynı yıl Moskovada düzenlenen Çağdaş Türk Sanat Sergisine katıldı. 1937de Cemal Tolluyla birlikte Akademinin Resim Bölümü Şefi Léopold Lévynin asistanı oldular. Bedri Rahmi birçok ressamın katıldığı CHPnin kültür programı çerçevesinde resim yapmak için 1938de Edirneye, 1941de de Çoruma gitti. Geleneksel süsleme ve halk el sanatlarından seçtiği motifleri eserlerinde başarılı bir bireşimde kullandı. Bu dönem resimlerinde köy manzaraları, köy kahveleri, faytonlu yollar, iğde dalı takmış gelinler gibi Anadoluya özgü görünümler egemendir.1940lardan sonra duvar resimlerine yöneldi. İlk duvar resmini 1943te İstanbulda, Ortaköydeki Lido Yüzme Havuzu için yaptı. 1947de İstanbulda özel bir atölye ve galeri açtı. 1950de Ankarada sanatının o güne kadarki bütün dönemlerini kapsayan bir sergisi düzenlendi. Bedri Rahmi aynı yıl bir kez daha Parise gitti.1950de Mozaik çalışmalarına başladı. 1958de Uluslararası Brüksel Sergisi için 272 m²lik bir mozaik pano gerçekleştirdi ve bu eseriyle serginin büyük ödülü olan altın madalyayı kazandı. Bundan bir yıl sonra Paristeki NATO yapısı için, şimdi Brükselde bulunan, 50 m²lik bir mozaik pano hazırladı. 1960 ve 1961de iki kez ABDye gitti. Orada birçok geziye katıldı, konferanslar verdi ve resim çalışmaları yaptı1969da Sao Paulo Bienalinde (iki yıllık sergi) onur madalyası kazandı. Ayrıca 1940ta Devlet Resim ve Heykel Sergisinde resim dalında üçüncülük, 1943te aynı serginin 4.sünde ikincilik ve 1972de de 33. sergide birincilik ödülünü aldı. Ölümünden sonra 1976da Ankarada Yaşayan Bedri Rahmi adıyla bir sergisi düzenlendi. Aynı yıl İstanbulda da Devlet Güzel Sanatlar Akademisinde adına düzenlenen bir sergiyle anıldı 1984te İstanbulda Bedri Rahmi-Her Dönemden adlı bir toplu sergisi açıldı.Bedri Rahmi Akademideki ilk yıllarından sonra temel bilgilerini Pariste André Lhoteun akademisinde edinmesine karşın onun kübist ve yapımcı (konstrüktif) yaklaşımını benimsememiş, Dufy ve Matissei kendine daha yakın bulmuştur. Paristen döndükten sonra Anadolu ve Trakya gezilerinde yaptığı resimlerle İstanbul görünümlerinde Dufynin renk ve çizgi anlayışının etkileri görülür. Zamanla bu etkiden sıyrılan Bedri Rahmi halk sanatını sağlam bir kaynak olarak görmeye başlamıştır. Halk sanatından yola çıkarak yeni anlatım biçimleri aramıştır. Minyatürlerden de esinlenmiştir. Anadolu kilimlerinin geometrik, soyut biçimleri, çini, cicim, heybe, yazma ve çorapların bezeme düzeni ve renk uyumlarını kaynak olarak kullanmış, motifin ağırlık kazandığı süslemeci bir tutumla resimler yapmıştır. Ancak, yalnızca motifleri resme uygulamakla yetinmemiş, renk ve malzeme araştırmalarına da girmiştir. Çeşitli teknikleri deneyerek gravür, mozaik, heykel ve seramik alanlarında birçok ürün vermiştir. Yine bir halk sanatı olan yazmacılığa da yönelmiş, kumaş üstüne baskılar yapmış, bu çalışmalarını öğrencileriyle birlikte de yürütmüştür. İki yıl kadar süren ABD gezisinden sonra değişik malzemelerden yararlanarak soyut resimler ve renk düzenlemelerine yönelmişse de son yıllarında yeniden eski konularına dönmüştür. Kemençeciler, gecekondular, hanlar, kendi portreleri, balıklar ve kahvelerle, yeni renk ve doku deneyimlerinden de yararlanarak ustaca eserler vermiştir. Çağdaş resim öğelerini de içeren bu çalışmalarında, konu soyuta yaklaştığı oranda, resmin de bir tür nakışa dönüştüğü izlenir. Bedri Rahmi 1927de başladığı resim öğretmenliğini ölümüne kadar sürdürmüş, Akademideki atölyesinde sayısız öğrenci yetiştirmiştir. ŞİİRLERİ-YAZILARI Bedri Rahmi 1928de daha lise öğrencisiyken şiir yazmaya başlamıştır.Şiirlerine, 1933ten sonra Yeditepe, Ses, Güney, İnsan, İnkılapçı Gençlik ve Varlık dergilerinde yer verilmiştir. 1941den başlayarak çeşitli şiir kitapları yayımlanmıştır. Halk edebiyatının masal, şiir, deyiş gibi her türüne karşı duyduğu hayranlık, şiirlerine de yansımıştır. Halk dilinden ve şiirinden aldığı öğeleri kendine özgü bir biçimde kullanarak halk diline yaklaşma çabasını sonuna dek götürmüştür. Bu nitelikleriyle şiirleri, resimleriyle büyük bir benzerlik gösterir. Akıcı, rahat bir dille kaleme aldığı gezi ve deneme yazılarında ise sürekli gündeminde olan halk kültürü, halk sanatı konularındaki görüşlerini sergilemiştir. 21 Eyül 1975te İstanbulda öldü. ESERLERİ: Resim: Paris, Mustafa Eyüboğlu, 1933; Yazılı Natürmort,1936; Salı Pazarı, 1938; Eren, 1940; Nallanan Öküz, 1947; Düşünen Adam, 1953; Köylü Kadın (Tren-Yataklı Vagon), İstanbul Resim ve Heykel Müzesi; Karadut Satıcısı, 1954; Çömelmiş Köylü, 1972; Ankaranın Kavakları,1973; Mor Takkeli Hacı, 1974; Son Kahve, 1975; Anadoluhisarı, Ankara Resim ve Heykel Müzesi; Çıplak; Ev İçi, İstanbul Resim ve Heykel Müzesi; Han, 1975; son resmi. Duvar Resmi: Lido Yüzme Havuzunda duvar resmi; 1943, Ortaköy/İstanbul;Hilton Otelinde duvar resmi; Divan Otelinde duvar resmi. Mozaik Pano: Uluslararası Brüksel Sergisi için mozaik pano, 1958; Nato yapısında mozaik pano, 1959, Brüksel; İşçi Sigortaları Hastanesinde seramik pano, 1959, Samatya/İstanbul; Etibank yapısında seramik pano, Ankara; Marmara Otelinde mozaik pano, Ankara; Vakko Fabrikasında mozaik pano, Topkapı/İstanbul. Duvar Kabartması: Manifaturacılar Çarşısında duvar kabartması, Unkapanı/İstanbul; Aksu İşhanında duvar kabartması, Karaköy/İstanbul. ESERLERİ: Şiir: Yaradana Mektuplar, 1941; Karadut, 1948; Tuz, 1952; Üçü Birden, 1953; Dördü Birden, 1956; Karadut 1969; Dol Karabakır Dol, 1974, tüm şiirleri; Yaşadım, 1977. Gezi ve Deneme: Cânım Anadolu, 1953; Tezek, 1975; Delifişek, 1975; Resme Başlarken, 1977. Monografi: Nazmi Ziya, 1937. Resim Albümü: Binbir Bedros, 1977, Karadut, 1979; Babatomiler, 1979. HABER Bedri Rahmi’den İstanbul Destanı Zaman 3 Ocak 2013 Şair ve ressam Bedri Rahmi Eyüboğlu, doğumunun 102. yılında “İstanbul Destanı” başlıklı sergiyle anılıyor. Çırağan Sarayı Sanat Galerisi’nde bugün açılacak sergide, yazma, gravür, seramik, heykel, vitray, mozaik, hat, serigrafi, litografi gibi birçok formlarda eserler üreten, geleneksel süsleme ve halk el sanatlarında seçtiği motifleri eserlerinde Batı’nın teknikleriyle birleştirerek kullanan Bedri Rahmi Eyüboğlu’nun yağlıboya tablolarından ve yazmalarından oluşan 52 eseri sergilenecek. Sergi, 18 Şubat’a kadar günün her saati ücretsiz ziyaret edilebilecek.

Bedri Rahmi Eyüboğlu Wikipedia «TIKLA»

Wikipedia ansiklopedisinde Bedri_Rahmi_Eyüboğlu hakkinda bilgi bulunamadi.

Bedri Rahmi EyüboğluSözlük Yorumları «TIKLA»

  istatistik galeri kayıt ol üye girişi
  ortam eski reklamsız
  hayda rinna rinna rinna rinanayçocuklara şiirler2hyundai i304üstün zeka belirtileri8sözlüğün en azgın kadın yazarı5the slit mouthed woman2başkasına ait çürüyecek meyveyi yemek günah mı11Uluslararası Antalya Üniversitesireklamaircraft boneyardbamya kereviz karnabahar üçlüsünü yiyebilen insan12havalimanlarındaki su fiyatlarıcharly bellsevişme başlatıcı diyaloglargözyaşım içime aksa dışarıya nasıl çıkar3şeyda öğretmen gata da tedaviye alınsın5failimuhtar writer11kızların her başı sıkıştığında ağlaması3bilgi sahibi olmadan çocuk sahibi olmak2ali nin hz muhammed in karısına savaş açması3hz mehdi inmiştir31ihtirazi kayıt şerhibaşka biri var senle konuşmamız doğru değil2çirkin bir kız tarafından reddedilmek12sevgilisinin baksırına sarılıp uyuyan kız4troll düşmanlarının trollük yaptığı sözlük150 yıldan beri sandık başına giden millet4kızların bir kızda baktığı ilk yer30yatırım hakkında tavsiyeler2bir kızın bir kıza abi demesi15adalet meslek elemanı2erkeklerin kızların tavsiyelerini dinlemesi8sebile ağzını dayayan hanzoçimstoneadam olayım derken ülkücü olmakseni seviyorum4chp nin her an ülkeyi satmaya hazır olması4belencoağlarsa anam ağlar gerisi yalan ağlar6arda turan34marjinal tosbaga nın asıl amacı3lada4üniversiteyi bırakmakbaşlıkları alt alta okumak2bik bikhyundai elantra2006 almanya dünya kupasıtatlı metalcisansar salvo2zall fıkraları2yazar nickinden hayran olduğu ünlüyü tahmin etmek9
  2 3 21 22 23 24 » if(window.sessionStorage){ var spEx = sessionStorage.getItem("sp"); var spNew = 1; if(spEx == spNew){ document.getElementById("index").scrollTop = sessionStorage.getItem("sideScrollPosition"); }else{ sessionStorage.setItem("sp", spNew); sessionStorage.setItem("sideScrollPosition", 0); } spEx = spNew = null; }
  ara
  2 3 4 »


Bedri Rahmi Eyüboğlu Yorumlar

Yorumla